Frågor & svar

Få svar på era vanligaste frågor

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hur tecknar jag ett kortinlösenavtal?

Ring oss på 010-750 09 90 för att få hjälp av en betalexpert att ta fram rätt avtal för er verksamhet.

Kortinlösenavtal

Hur loggar jag in i portalen?

Inloggning i portalen sker med Mobilt Bank ID via https://portal.paytrim.com/. Personer som är officiellt kopplade till bolaget såsom firmatecknare och verklig huvudman är upplagda som användare i portalen och kan logga in med Mobilt Bank ID.

Önskar ni att lägga till ytterligare användare vänligen kontakta support på support@paytrim.com eller 010-750 09 90.

Portal

Vart vänder jag mig om jag har frågor gällande en faktura?

Frågor om fakturor ska skickas till support@paytrim.com. Inkludera ditt fakturanummer i ärendet.

Betalterminal & kassa

Vart kan jag se mina transaktioner?

Under ”Transaktioner” i portalen kan ni se de transaktioner som gjorts sedan ni blev kund hos Paytrim. Ni kan filtrera på datum, tidsspann samt se detaljerad information om varje transaktion så som avgift, utgivningsland och korttyp.

Transaktioner

När får jag min utbetalning?

Utbetalning sker nästkommande bankdag.

Utbetalningar

Vad är KYC (kundkännedom)?

Paytrim AB är ett betalinstitut och står under Finansinspektionens tillsyn. Det innebär att vi måste ha god kunskap om våra kunder för att kunna motverka att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Verifiering av uppgifter utgör en central del av vår kundkännedomsprocess och är nödvändiga för att uppfylla efterlevnad av lagstiftningen.

Kundkännedom

Vad är villkoren för att upprätta ett kortinlösenavtal?

Villkoren för vårt kortinlösenavtal finner du i våra Allmänna villkor.

Kortinlösenavtal

Vart hittar jag underlag för utbetalningar?

Under sidan ”Rapporter” kan utbetalningsrapport hämtas efter varje avslutad månad som en PDF eller Excel.

Portal

Jag har problem med min kortterminal. Vart ska jag vända mig?

Om du upplever problem med din kortterminal ska du kontakta din leverantör eller återförsäljare. Om du saknar kontaktuppgifter eller är osäker på vem din leverantör är kan du ringa oss på 010-750 09 90 så hjälper vi dig.

Betalterminal & kassa

Jag har problem med min kassa. Vart ska jag vända mig?

Om du upplever problem med din kassa ska du kontakta din leverantör eller återförsäljare. Om du saknar kontaktuppgifter eller är osäker på vem din leverantör är kan du ringa oss på 010-750 09 90 så hjälper vi dig.

Betalterminal & kassa

Hur börjar jag ta betalt med American Express?

Företaget behöver upprätta ett direktavtal med American Express. När ni fått ert avtalsnummer kan ni mejla in ett ärende till support@paytrim.se eller ringa support på 010-750 09 90 för att aktivera det.

Transaktioner

Varför har jag inte mottagit min utbetalning?

Kontrollera att ni laddat upp ett bankkonto i portalen och att detta är godkänt. Om ni trots det saknar utbetalning kan ni kontakta support på support@paytrim.com eller 010-750 09 90.

Utbetalningar

Behöver jag informera Paytrim vid förändringar i min verksamhet?

Ja, informationen som Paytrim tillhandahåller om ert företag ska alltid vara uppdaterad och aktuell.

Kundkännedom

Hur lång tid tar det att komma i gång med mitt kortinlösenavtal?

Vi förstår vikten av en smidig, snabb och säker start med ditt kortinlösenavtal. Med Paytrim tar det bara några få minuter från det att avtalet är signerat till din första transaktion.

Kortinlösenavtal

Vart kan jag se mina transaktioner?

Logga in med Mobilt Bank ID via https://portal.paytrim.com/ till vänster finner du en meny under fliken ”Transaktioner” kan ni se alla transaktioner som genomförts sedan ni blev kund hos Paytrim. Ni har där möjlighet att göra utsökningar och filtrera per datum, samt se detaljerad information om varje transaktion. Informationen går även att exportera till Excel och PDF.

Portal

Hur aktiverar jag presentkort på min kortterminal?

Det finns olika typer av presentkort. Mejla in ett ärende till support@paytrim.se eller ringa support på 010-750 09 90 för att få hjälp att aktivera det.

Transaktioner

Varför har jag inte fått hela kortomsättningen utbetald?

I portalen finner ni underlag för utbetalningar som gjorts. Där specificeras transaktionsavgiften som dras innan utbetalning sker. Har ni frågor gällande underlag kan ni alltid kontakta support på support@paytrim.com eller 010-750 09 90.

Har du avtal med American Express kommer all omsättning på deras kort betalas ut separat via dem.

Utbetalningar

Varför är det viktigt att kontaktuppgifter alltid är uppdaterade till samtliga verkliga huvudmän?

Paytrim kan komma att kontakta verklig huvudman gällande exempelvis uppdatering av kundkännedom eller annan viktig information avseende verksamheten. Detta är nödvändigt för efterlevnad av villkoren.

Kundkännedom

Har ni någon startavgift eller bindningstid på kortinlösen?

Det finns varken någon startavgift eller bindningstid på ditt kortinlösenavtal hos oss.

Kortinlösenavtal

Vad är en transaktionsförfrågan?

I en transaktionsförfrågan ber vi er granska samt besvara frågor om en eller flera transaktioner som utförts i er verksamhet. Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism kräver att vi erhåller en omfattande förståelse för dig som kund och den befintliga affärsrelationen. Verifiering av uppgifter utgör en central del av vår kundkännedomsprocess och är nödvändiga för att uppfylla efterlevnad av lagstiftningen. Har ni frågor om en transaktionsförfrågan, vänligen kontakta support@paytrim.com eller 010-750 09 90.

Transaktioner

Hur debiterar ni transaktionsavgifter?

Du som kund kan välja mellan två sätt att debitera transaktionsavgifter – daglig eller månadsvis debitering.

Daglig debitering innebär att avgifter redan dragits av på samtliga utbetalningar efter varje försäljningsdag.

Månadsvis debitering innebär att transaktionsavgift för avslutad månad dras från första utbetalningen nästkommande månad.

Önskar du ändra ert debiteringssätt ska förfrågan mejlas till support@paytrim.com.

Utbetalningar

Vad är en alternativ verklig huvudman?

Om ingen äger eller kontrollerar mer än 25 procent av företaget behöver en alternativ verklig huvudman utses för företaget. Den personen som utövar mest kontroll i företaget ska då utses som den alternativa verklige huvudmannen. Det kan vara en styrelseordförande, VD eller annan motsvarande person.

Kundkännedom

Hur säger jag upp mitt kortinlösenavtal?

För att säga upp ert kortinlösenavtal mejlar ni in ett ärende till support@paytrim.se. Vänligen inkludera organisationsnummer samt datum för uppsägning.

Kortinlösenavtal

Varför behöver jag spara mina kvitton i sju år?

Bokföringslagen (lag 1999:1078) är ett vägledande direktiv för hur företaget ska sköta sin bokföring. Bokföringen ska vanligtvis grunda sig i skriftliga handlingar (kvitton) som är underlag för de transaktioner som genomförts i verksamheten. Alla kvitton på transaktioner ska sparas i sju år.

Transaktioner

Vilka banker kan ni betala ut till?

Du kan koppla dina utbetalningar till ett kontonummer eller plusgirokonto i valfri svensk bank. Det krävs att ditt företag står som kontohavare. Vi kan inte betala ut till ett bankgiro eller IBAN.

Utbetalningar

Vad är en PEP och RCA?

En PEP (person i politiskt utsatt ställning) är en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion, till exempel en politiker, en domare, eller en ambassadör. Familj och vänner till en PEP räknas som RCA (relaterad eller nära person till PEP).

Kundkännedom

Jag har ett klagomål, vart kan jag vända mig med mitt ärende?

För oss på Paytrim är det viktigt att du är nöjd med våra tjänster, produkter och vårt bemötande. Ibland kan det ske att vi inte motsvarar dina förväntningar och då vill vi gärna att du hör av dig till oss. I första hand ber vi dig att kontakta vår support för hjälp i ditt ärende. Antingen via mejl support@paytrim.com, eller via telefon 010-7500990.

Om du efter kontakt fortfarande inte är nöjd har du möjlighet att vända dig till klagomålsansvarig hos Paytrim. Mejla gärna in ditt skriftliga klagomål till complaint@paytrim.com eller via post till:

Paytrim AB
Klagomålsansvarig
Linnégatan 87 B
115 23 Stockholm

Vägledning utanför bolaget

Om du vill ha kontakt med oberoende part hänvisar vi er till din kommuns kommunala konsumentvägledare. Dessa arbetar i nära kontakt med Konsumentverket och kontaktinformation hittar du på Konsumentverkets hemsida. Vill du få ditt ärende prövat externt kan du göra en skriftlig anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden.

Kortinlösenavtal

Kan jag ta ett företagslån genom er?

Som kund hos Paytrim får du tillgång till marknadsledande villkor när du ansöker om företagslån hos Froda, du tvingas inte välja mellan smidigt och prisvärt. Med Froda får du tillgång till finansiering till lägre pris och bättre villkor - på en bråkdel av tiden och krånglet jämfört med den traditionella banken. En ansökan är inte bindande och helt utan dolda avgifter. Du kan när som helst lösa lånet kostnadsfritt eller utöka vid behov.

Portal

Hur kan jag skydda min verksamhet mot bedrägeriförsök?

Att ta betalt ska både kännas enkelt och säkert för dig som handlare, men också för dina kunder. Tyvärr förekommer det att handlare och deras terminaler utnyttjas för kortbedrägerier. Det kan handla om allt från stulna kort till manipulerade terminaler. I värsta fall kan en bedräglig transaktion leda till att du som handlare får stå för kostnaden, om transaktionen reklameras.

Tillsammans kan vi förhindra bedrägerier redan innan köpet sker. Klicka här för att ta del av råd.

Transaktioner

Varför behöver vi ett kontobevis för utbetalning?

För att registrera eller ändra konto för utbetalning behöver vi ett kontobevis från dig som kund. Detta för att verifiera att kontonumret är legitimt och tillhör företaget.

Utbetalningar

Jag besvarade kundkännedomsfrågor när jag tecknade kortinlösenavtal. Varför ställer ni samma frågor igen?

Enligt penningtvättslagen behöver vi uppdatera kundkännedomsinformationen regelbundet, och alltid när det sker väsentlig förändring hos er som företag. Det kan till exempel vara att företaget byter verklig huvudman. Vi behöver också löpande kontrollera att befintlig information är korrekt och aktuell.

Kundkännedom

Hur lägger jag till en ny användare i portalen?

Önskar ni att lägga till ytterligare användare vänligen kontakta support på support@paytrim.com eller 010-750 09 90.

Portal

Jag vill rapportera ett bedrägeri eller bedrägeriförsök. Vart kan jag vända mig med mitt ärende?

Vid misstankar om bedrägliga köp, hantering av terminaler eller annat avvikande, vänligen kontakta Paytrim support snarast. Antingen via mejl support@paytrim.com, eller telefon 010-7500990 så hjälper vi dig vidare i ärendet.

Har du andra frågor eller funderingar relaterat till att skydda din verksamhet mot bedrägeri? Välkommen att kontakta vår support via kontaktuppgifterna ovan. Läs även vår artikel kring hur du skyddar din verksamhet mot bedrägeri här

Transaktioner

Vad är ett kontobevis?

Ett kontobevis är ett underlag som intygar vem som är kontoinnehavare av ett specifikt konto och vem kontoutgivaren är (banken). För att ett kontobevis ska vara fullständig måste det tydligt framgå:

· Vilket clearing + kontonummer som intyget gäller.

· Vem som är kontoinnehavare (person/företag).

· Vilken bank eller annat institut som öppnat kontot.

Utbetalningar

Hur ändrar jag informationen gällande verklig huvudman?

Önskar ni att ändra information gällande verklig huvudman görs detta under ”Inställningar” och sedan ”Verklig huvudman”.

Portal

Var ändrar jag mina kontaktuppgifter eller företagsuppgifter?

Du kan ändra företagsuppgifter, kontaktuppgifter, bankkonto för utbetalning samt information om verklig huvudman under ”Inställningar” i menyn och sedan ”Företagsinställningar”.

Portal

Hur gör jag en retur?

Utför enbart återbetalningar till det kort som den ursprungliga betalningen utförts på, har kunden betalt kontant och önskar att genomföra en retur skall denna inte göras till ett kort. Genom att neka återbetalningar till andra kort kan du hindra bedragare från att utnyttja din verksamhet för bedrägeri och penningtvätt. Du som handlare har alltid rätt att neka ett återköp till ett annat kort.

Transaktioner

Hur kopplar jag bankkonto för utbetalningar?

Till dig som har AB eller HB med bankkonto hos SEB, Handelsbanken, Swedbank, Nordea eller Danske Bank. Vänligen följ instruktionen nedan:

1. Logga in på Paytrim Portal med ditt Mobila Bank-ID.

2. Klicka på kugghjulet (inställningar) i menyn.

3. Klicka på knappen ”Hämta bankkonto” i rutan "Bankkonto för utbetalningar".

4. Välj den bank ditt konto som du vill registrera är kopplat till.

6. Zimpler begär nu en verifiering med Bank-ID för att logga in på er bank.

7. Välj det konto du önskar koppla för utbetalningar.

Du blir sedan skickad till portalen igen och kommer se ditt kontonummer under "Bankkonto för utbetalningar" med en grön bock Det betyder att ditt konto nu är aktiverat för utbetalningar.


Till dig med annan bolagsform eller bank vänligen följ denna instruktion:

1. Logga in på din internetbank och ladda ner ett kontobevis. (Tjänsten finns ej hos alla banker) alternativt ta en skärmdump/print screen där följande information är synlig:

2. (Det är viktigt att all nödvändig information syns på en och samma bild)

· Tillhörande bank

· Clearingnummer

· Bankkontonummer

· Kontoinnehavare (Företagsnamn eller person)

3. Om du inte kan ta fram ett kontobevis på egen hand i internetbanken - kontakta din bank och be dem mejla eller posta dig ett kontobevis.

4. Ladda upp ditt kontobevis till vår Portal

5. För att ladda upp ditt kontobevis till din profil i vår Portal gör följande:

· Logga in med Mobilt Bank ID i portalen.

· Gå till ”Inställningar” i menyn

· Under ”Bankkonto för utbetalning” skriv in ditt clearing- och kontonummer i fältet med samma namn. Tillhörande bank visas automatiskt i det grå fältet ”Bank” till höger.

· Under ”Kontobevis” tryck på den blå ikonen i fältet ”Ladda upp” och välj filen som är ditt kontobevis.

· Klicka sedan på knappen ”Spara”

6. När du klickat på knappen spara behöver ditt kontobevis godkännas av oss, vilket normalt tar upp till en dag.

Utbetalningar

Var ändrar jag information om mitt köpställe?

Du kan ändra köpställets namn, adress, transaktionsinformation samt öppettider under ”Inställningar” i menyn och sedan ”Köpställen”.

Portal

Vad innebär det att vi fått en Chargeback?

Vid en chargeback har en kund reklamerat ett köp som ägt rum hos er. När en sådan reklamation inkommer dras automatiskt det reklamerade beloppet av kortnätverket (Visa/Mastercard). Beloppet kan komma att återbetalas efter att reklamationsprocessen är klar och reklamationen har blivit avfärdad. Läs mer om chargebackprocessen här.

Utbetalningar

Jag har öppnat ett nytt köpställe. Hur använder jag mitt kortinlösenavtal där?

Om du är befintlig kund och den nya verksamheten är under samma organisationsnummer kan du enkelt skapa upp ditt nya köpställe i portalen med ett par knapptryck. Du går till ”Inställningar” i menyn och under ”Köpställen” trycker du på ”+ Lägg till köpställe” för att fylla i all information om din nya butik.

Vi kontaktar dig därefter med all nödvändig information för att aktivera avtalet på din nya kortterminal.

Om det gäller ett nytt organisationsnummer är du välkommen att kontakta support på 010-750 09 90 eller support@paytrim.com så hjälper vi dig.

Portal